Privacy statement

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 19 maart 2024. Truzt IT B.V. heeft een website (www.truzt-it.nl). In het kader van de dienstverlening die wij aanbieden verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacy- en cookieverklaring lees je welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en wat we daarmee doen.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort 

Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’). Dit betekent dat wij:

  • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring. 
  • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden. 
  • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn. 
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken. 
  • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn. 

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens? 

Wij verkrijgen verschillende persoonsgegevens van jou. Per doeleinde geven wij aan welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

Contact en klachtafhandeling

Wanneer je ons een e-mailbericht stuurt (sales@truzt-it.nl), ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, dan ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst). 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

  • Naam 
  • Zakelijke informatie (indien je vanuit zakelijk oogpunt contact opneemt)
  • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
  • Social media-account
  • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht 

Wij slaan deze contactmomenten met de door jou verstrekte persoonsgegevens op voor het uitvoeren van het contact en het eventueel afhandelen van jouw klacht.